Handige links

Voor senioren en professionals

Informatie voor senioren

Sûnenz

Sûnenz helpt bij het langer vitaal blijven door het geven van tips en adviezen en door het aanbieden van activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld blijven bewegen, een actieve leefstijl en innovatieve hulpmiddelen. Op de website staat een overzicht van activiteiten voor senioren zoals fitness, zingen, dansen, maar ook ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Sûnenz werkt hierbij samen met veel andere organisaties.

 

Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân

Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit doen we door campagnes, activiteiten op het gebied van verkeerseducatie en verkeersveiligheidsprojecten. Op onze site vindt u het digitaal magazine met het complete aanbod aan projecten en interventies, waaronder specifieke projecten voor senioren.

 

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

De droom van MOS is: een blijvende bijdrage te leveren aan een betrokken en actieve samenleving. Een samenleving met een sterke sociale samenhang, waarin iedereen mee kán en mág doen. Vrijwilligers van MOS komen indien gewenst bij 75-plussers thuis voor een gesprek over wensen en behoeften.


Carins 

Carins voert voor de gemeente Smallingerland onder ander de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Wij helpen en ondersteunen de inwoners van Smallingerland die vragen hebben over bijvoorbeeld wonen, welzijn en meedoen. Wij beantwoorden vragen, wijzen de weg in het zorglandschap van Smallingerland en bieden hulp en ondersteuning als dat nodig is. Altijd samen met de cliënt en zij of haar netwerk.


Zorgbelang Fryslân 

Zorgbelang Fryslân zet zich in om de zorg voor en samen met Friese zorggebruikers te verbeteren. Hun ervaringen met de Friese zorg staan namelijk centraal en vormen de basis voor verbeteringen. Daarnaast staan we continu in verbinding met Friese zorgorganisaties, de financiers van de Friese zorg en de ruim 90 patiëntenverenigingen die er in Friesland actief zijn.


Platform Pouwer 

De stem van ouderen centraal stellen, dat is wat Platform Pouwer doet. Platform Pouwer is de plek waar activiteiten rond ouderenparticipatie in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel samen komen. Ouderen bedenken plannen en geven invulling aan hun toekomst samen met professionals. Zo organiseren we regiotafels, ouderendelegatie-bijeenkomsten, webinars, en nog veel meer.


Onafhankelijke Seniorenverenigingen in Fryslân 

De OSiF is een onafhankelijke provinciale koepel van ouderen in Fryslân. Zij behartigt de belangen van alle Friese senioren.


Sociaal Goud

Sociaal Goud is een jong en innovatief samenwerkingsverband van ondernemers en organisaties. Vanuit passie, verbinding en wederkerigheid werken we samen aan een mooiere toekomst voor mens en maatschappij. Sociaal Goud heeft o.a. het buddy project waarbij vaak jonge vrijwilligers senioren helpen bij allerlei wensen.

Informatie voor professionals

Veilig Verkeer Nederland 

Iedereen veilig over straat. Dat is waar we het voor doen. Wij helpen mensen en organisaties om zelf, heel makkelijk, een bijdrage te leveren om het verkeer veiliger te maken.

Tip: Blijf Veilig Mobiel

 

BeterOud

Deze landelijke organisatie zet zich in om senioren hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk te laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Bij BeterOud werken organisaties uit wonen, welzijn, zorg, cultuur en sport samen. Informatie over mobiliteit is te vinden via bovenstaande link. Met o.a. een link naar VWS voor ouderenadviseurs, vervoer en verplaatsen, hulpmiddelenwijzer Vilans

Tip: publicatie Langer Veilig Onderweg

 

Doortrappen  

Veilig fietsen tot je 100ste! Dit landelijke programma wil dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. Op deze website staan vele voorbeelden van projecten en activiteiten die daaraan bijdragen. Ook vind je hier informatie als keuzewijzer fiets, fietsfit oefeningen, tips en doortraproutes.

 

Nationaal Ouderenfonds  

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor alle ouderen in Nederland. We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om op een actieve manier ouder te worden. Daarom bieden we allerlei activiteiten aan waar mensen elkaar ontmoeten. Want ouder worden doen we samen!

 

VeiligheidNL 

Informatie over valpreventie, trainingen, sluit je aan bij het netwerk valpreventie; maak gebruik van het voorlichtingsmateriaal


Ergotherapie Nederland

Tips om mobiliteit te verbeteren bij ouderen. Informatie over hulpmiddelen, aanpassingen, tips om mobiliteit te verbeteren.


Vilans    

Onafhankelijk advies over hulpmiddelen voor actief bewegen met beweegposter en hulpmiddelenwijzer.


Ouderenadviseurs

Voor iedereen die ouder is dan 55 jaar kan een ouderenadviseur gratis informatie en advies geven over bijvoorbeeld inkomen, vervoer, zelfstandig blijven wonen.


Society impact 

Inspiratiebundel voor personen of organisaties die een vervoersinitiatief voor senioren willen opzetten.