Over ons

Onze uitgangspunten

We worden met z’n allen steeds ouder en we blijven langer gezond. Dat betekent ook dat we langer actief en onderweg blijven. Dat is goed nieuws. Maar het zelfstandig en veilig van A naar B kunnen komen blijft niet vanzelfsprekend, dus moet je tijdig anticiperen op de toekomst. Zo blijf je in contact met anderen en kan je jezelf blijven redden. Dat helpt bij het zo goed mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Daarom werken wij samen met senioren en professionals uit de domeinen verkeer, welzijn en zorg aan deze gemeenschappelijke opgave. Wij bundelen onze ambities en kennis in een concrete pilot waarmee we het volgende willen bereiken: 

Onze uitgangspunten

Agenderen

Verkeersveilige mobiliteit vroegtijdig agenderen bij senioren, zijn/haar omgeving, zorgprofessionals en beleidsmedewerkers

Inzicht

Senioren, hun informele en formele netwerk inzicht geven in de keuzes die er zijn op het gebied van veilige mobiliteit

Trainen

Senioren voorlichten en trainen zodat zij zo lang mogelijk verkeersveilig en zelfstandig mobiel blijven

Ondersteunen

Senioren ondersteunen bij het zo goed mogelijk thuis wonen en zelfstandig kunnen verplaatsen

Faciliteren

Senioren de mogelijkheid bieden zich vrij en veilig te bewegen en deel uit te blijven maken van de maatschappij
Het Mobiliteits Advies Platform is een initiatief van Sûnenz en de Provincie Fryslân. Het platform voor zelfstandige en veilige mobiliteit dat informeert, agendeert, verbindt en intervenieert. De gebruiker vindt er informatie en de instrumenten die hij nodig heeft om senioren preventief te mobiliseren. Hij voelt zich daardoor gesteund om mogelijke problemen vroeg te signaleren en het thema actief te agenderen.
Margot Blaauw

Projectleiders

Margot Blaauw

Projectleider Verkeersveiligheid (ROF)

Provincie Fryslân

06 - 21 99 29 79

m.j.blaauw@fryslan.frl


Het ROF werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit doen we samen met partners uit de domeinen verkeer, welzijn en zorg.

Michel Dijkman

Programmamanager Sûnenz

ZuidOostZorg

06 - 22 74 95 36

m.dijkman@sunenz.nl


Gezond zijn en blijven, dat doe je samen. Bij Sûnenz werken partners samen aan gezondheid.

Met wie werken wij samen?

Gemeente Smallingerland 

De gemeente waar we onze pilot in 2021 gestart zijn en waar vanuit we verder bouwen in Fryslân. De gemeente waar ZuidOostzorg en Sûnenz gevestigd zijn en waarmee we samenwerken initiatieven van de grond te krijgen die de mobiliteit van senioren ondersteunt.

 

Friese Preventieaanpak

Ons doel is om een goede gezondheid en een gelukkig leven in alle levensfases mogelijk te maken. Daarbij wordt preventie breed gezien ‘van voorkomen dat’ tot ‘voorkomen van erger’. Vanuit de Friese Preventieaanpak is er aandacht voor allerlei factoren die hiermee samenhangen. Denk aan iemands leefstijl, leefomgeving, opvoeding, financiële ruimte, zorg en voorzieningen.


HANNN Healthy Ageing Network

De HANNN is de gezondste coalitie van Nederland. Zij zet zich in voor Meer Gezonde Jaren voor álle inwoners van Noord-Nederland, jong en oud. Wij mobiliseren ondernemers, denkers en beslissers die bij kunnen dragen aan een gezondere regio. Samen bouwen we aan een omgeving die gezondheid die gezondheid stimuleert. Van bewegen en voeding tot een gezonde omgeving, zingeving en sociale samenhang.


Bloeizones in Fryslân

Een ‘Bloeizone’is een gebied met veel groen, meer betrokkenheid bij alkaar, waar je lekker kunt bewegen en ontspannen. Waar je makkelijk ergens kunt komen, op je fiets of gebracht door een goede buur. Ook kun je er gezond eten en financieel goed rondkomen, Het doel is om in meerdere regio’s in Fryslân zo’n Bloeizone te laten ontkiemen en groeien. Friesen waarderen de leefbaarheid van hun omgeving hoog. Toch kunnen er nog dingen verbeteren.


Federatie voor Gezondheid Federatie voor Gezondheid

Ruim 80 leden binnen dit platform trekken hier met elkaar op en versterken elkaar in de beweging van nazorg naar voorzorg. Elk lid op zijn eigen manier, maar ook door interdisciplinair samen te werken en een bijdrage te leveren aan het grotere geheel. Samen werken we aan innovatieve oplossingen die de collectieve beweging naar voorzorg dienen, samen maken we ons sterk voor preventiemaatregelen vanuit de overheid. Door kennis en ervaringen te delen is een schat aan goede voorbeelden en kansrijke ideeën voorhanden.


Ideate

Samen met Ideate hebben we vormgegeven aan het MobiliteitsAdviesPlatform; voor wie, met wie en hoe? Samen met professionals vanuit zorg en welzijn en vanuit verkeersveiligheidsbeleid én met senioren zelf hebben we een goed beeld gekregen van wat nodig is voor senioren om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig mobiel te blijven.

 

Stichting Friese Ouderenbonden

De SFO is een samenwerkingsverband van drie ouderenbonden en twee vakbonden. Naast belangenbehartiging geeft de stichting veel informatie over relevante zaken als zelfstandig wonen, hulp bij bijvoorbeeld het invullen van belasting- of zorgtoeslagformulieren, cursussen en ontmoetingsplekken.

Wat ons inspireert

These slides will be slide-able on the live version of your page!
Ergotherapeut
Mensen weten niet dat ze na een beroerte een rijtest moeten doen. Wij vertellen dit maar wie pakt het hierna verder op?
Ms. Nameless
Add Your Stars
Huisarts
Bij mij ligt een belangrijke kans om bij ouderen het onderwerp mobiliteit te bespreken.
Ms. Nameless
Add Your Stars
Wijkverpleegkundige
Ik heb altijd oog voor het sociale aspect bij ouderen maar besef mij nu dat ik mobiliteit onvoldoende benadruk.
Ms. Nameless
Add Your Stars